fb

yt

 

Oferta szkolenia

Oferujemy:

Kursy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej:

 • Szkolenia wstępne,
 • Szkolenia okresowe BHP,
 • Szkolenia z zakresu I pomocy przedmedycznej,
 • Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Szkolenia pracowników wyznaczonych do prowadzenia ewakuacji,
 • Szkolenia w zakresie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości,
 • Szkolenie w zakresie bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest.

Kursy zakończone egzaminem kwalifikacyjnym na grupę "E" lub "D":

 • obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe,
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
 • dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych,
 • eksploatacja urządzeń energetycznych (cieplnych),
 • dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych (cieplnych).

Oferta doradztwo i uslugi

Ponadto oferujemy:

 • Realizację zadań służby BHP,
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,
 • Doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
 • Doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • Doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznej pracy,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP,
 • Wykonywanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,
 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 • Kompleksowe doradztwo z zakresu bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,
 • Reprezentowanie pracodawcy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaufali nam:

4_BAU.JPGIPN.jpgMcDonalds Logo.jpgPM_Group.jpgbgn.gifherb_gminy_1.gifherbczeremcha.pngkiermusy.jpglogo_BCT.GIFmosir.jpgpfrr.jpgpko_logotyp_2.jpgrcs.gif